Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Geselecteerde tekeningobjecten uitlijnen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Geselecteerde tekeningobjecten uitlijnen

Geselecteerde tekeningobjecten uitlijnen

U kunt objecten (teksten, labels, aanzichten en grafische objecten) uitlijnen naar de onderkant, naar het midden, naar links, gecentreerd, naar rechts en naar de bovenkant. U kunt ook objecten horizontaal of verticaal op gelijke afstanden van elkaar plaatsen.

 1. Open een tekening.
 2. Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen.

  U kunt bijvoorbeeld een of meerdere objecten met de juiste selectieknoppen of filters en gebiedsselectie selecteren. Als u alleen labels en opmerkingen wilt uitlijnen, kunt u de Inhoudsbeheerder tekening gebruiken om eerst de gebouwobjecten te selecteren en vervolgens de gerelateerde labels of opmerkingen.

  Voor meer informatie over Inhoudsbeheerder tekening raadpleegt u Inhoudsbeheerder tekening.

 3. U kunt het volgende doen:

  Taak Actie

  Geselecteerde teksten, labels, aanzichten en grafische objecten uitlijnen

  1. Selecteer het uitlijncommando in de werkbalk:

   Klik opom objecten naar de onderzijde uit te lijnen.

   Klik opom objecten naar de bovenzijde uit te lijnen.

   Klik opom objecten naar de linkerzijde uit te lijnen.

   Klik opom objecten naar de rechterzijde uit te lijnen.

   Klik opom objecten verticaal naar het midden uit te lijnen.

   Klik opom objecten horizontaal naar het midden uit te lijnen.

   Klik opom objecten naar het verticale midden op gelijke afstanden te plaatsen.

   Klik opom objecten naar het horizontale midden op gelijke afstanden te plaatsen.

  2. Wijs een locatie voor de uitlijning aan.

   Als u gemengde objecten heeft geselecteerd, wordt u gevraagd te selecteren welke objecten u wilt uitlijnen.

  3. Als u een van de twee commando's hebt geselecteerd waarmee objecten naar het midden op gelijke afstanden worden geplaatst, voert u de afstand in het weergegeven dialoogvenster in.

  Tip:

  Als u een rij objecten wilt maken, lijnt u de objecten eerst uit op de bovenzijde en plaatst u ze vervolgens horizontaal op een gelijke afstand van elkaar. Tussen de twee commando's hoeft u de objecten niet opnieuw te selecteren.

  Geselecteerde labels en opmerkingen automatisch uitlijnen

  • Klik op Labels uitlijnen > Labels automatisch uitlijnen op het tabblad Opmerkingen.

  Hierdoor worden de geselecteerde labels en de opmerkingen uitgelijnd door labels of opmerkingen te stapelen en deze gelijkmatig te plaatsen.

  Dit commando is van toepassing op alle labels en associatieve opmerkingen, behalve op laslabels.

  Geselecteerde labels en opmerkingen rond een punt uitlijnen

  • Klik op Labels uitlijnen > Op een punt uitlijnen op het tabblad Opmerkingen en wijs een punt aan.

  Dit commando probeert bij het plaatsen van labels kruisende aanhaallijnen te voorkomen.

  Dit commando is van toepassing op alle labels en associatieve opmerkingen, behalve op laslabels.

Voorbeeld

Hierna vindt u een voorbeeld waarin labels links zijn uitgelijnd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen