2019 Table of Contents

Oppervlaktesymbolen in tekeningen toevoegen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Oppervlaktesymbolen in tekeningen toevoegen

Oppervlaktesymbolen in tekeningen toevoegen

U kunt oppervlaktesymbolen in betontekeningen toevoegen met de macro Oppervlaktesymbolen toevoegen.

U moet er voordat u begint voor zorgen dat u een object hebt dat in het model oppervlakte heeft en dat u een betontekening van dat object hebt gemaakt. Controleer ook in de eigenschappen van de betontekening of de oppervlakte op Zichtbaar is ingesteld.

  1. Open een tekening dat een onderdeel met een oppervlakte bevat.
  2. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
  3. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
  4. Dubbelklik op Oppervlaktesymbolen toevoegen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Oppervlaksymbolen maken de tekst die u in het oppervlaktesymbool van de lijst Beschikbare elementen wilt opnemen en voeg de tekst aan Elementen in label toe door op Toevoegen > te klikken.
  6. Selecteer Alle vensters om symbolen in alle tekeningaanzichten op te nemen of Geselecteerde vensters om de symbolen alleen op te nemen in de aanzichten die u selecteert.
  7. Wijzig indien nodig de lettertype-instellingen.
  8. Als u Geselecteerde vensters hebt geselecteerd, selecteert de vensters waar u oppervlaktesymbolen wilt hebben.
  9. Klik op Maken.

Tekla Structures maakt de oppervlaktesymbolen volgens de gedefinieerde instellingen. U kunt de symbooleigenschappen en de tekst achteraf wijzigen in het dialoogvenster Teksteigenschappen dat wordt geopend als u op het symbool dubbelklikt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen