Een wapeningsstaafoverlap maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een wapeningsstaafoverlap maken

Een wapeningsstaafoverlap maken

U kunt wapeningsstaven of wapeningsstaafgroepen verbinden met een overlap van wapeningsstaven.Er kan een opening tussen de staven of groepen zitten.

 1. Klik op het tabblad Beton op Staaf en selecteer Overlap.

  Als u de eigenschappen moet wijzigen voordat u de wapening maakt, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het commando Overlap om de eigenschappen Staafoverlap te openen.

 2. Selecteer de eerste wapeningsstaaf of staafgroep.
 3. Selecteer de tweede wapeningsstaaf of staafgroep.

  Tekla Structures maakt de overlap.De overlappingen hebben in the model blauwe overlapsymbolen.

 4. Als u de overlapeigenschappen wilt wijzigen:
  1. Dubbelklik op de overlap om de eigenschappen Staafoverlap te openen.
  2. Wijzig de eigenschappen.
  3. Klik op Wijzig.

Overlapeigenschappen

Gebruik de eigenschappen Staafoverlap om de eigenschappen van overlappingen te bekijken en te wijzigen. De bestandsextensie van een opgeslagen bestand met overlapeigenschappen is .rsp.

Optie Beschrijving

Joint type

Overlaptype.

Met Overlap links maakt u de overlap in de richting van de eerste geselecteerd wapeningsstaaf of -staafgroep en met Overlap rechts in de richting van de tweede.

Met Overlap beide centreert u de overlap tussen de staven of de staafgroepen.

Overlaplengte

Lengte van de overlappingsverbinding.

Offset

Offset van het overlappingsmiddelpunt vanaf het punt waar de staven elkaar oorspronkelijk kruisten.

Positie staven

Selecteer of de overlappende staven zich boven op elkaar of parallel aan elkaar bevinden.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen