Een stavenset met de Staafvormplaatsingstool maken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een stavenset met de Staafvormplaatsingstool maken

Een stavenset met de Staafvormplaatsingstool maken

U kunt een stavenset maken door een vooraf gedefinieerde staafvorm uit de Staafvormplaatsingstool te selecteren. De vooraf gedefinieerde vormen in de Staafvormplaatsingstool zijn gebaseerd op de vormen die in de Staafvormmanager zijn gedefinieerd en in het bestand RebarShapeRules.xml zijn opgeslagen.

Gebruik de Staafvormplaatsingstool om onderdelen en stortobjecten te wapenen. De stavensets kunnen zich over een of meerdere objecten uitstrekken.

De Staafvormplaatsingstool werkt niet voor ronde, spiraalvormige of 3D-staafvormen of in tapstoelopende variabele doorsneden.

Stavensets maken

 1. Klik op het tabblad Beton op Stavenset > Staafvormplaatsingstool .

  Het dialoogvenster Staafvormplaatsingstool wordt geopend.

 2. Als u wapeningsstaven wilt maken die zich over meerdere onderdelen of stortobjecten (bijvoorbeeld stekstaven) uitstrekken, selecteert u Meerdere objecten in de lijst aan de onderkant van het dialoogvenster.
 3. Als u verschillende stavensets in dezelfde doorsnede wilt maken, schakelt u het selectievakje Doorsnede behouden in.
 4. Selecteer een van de vooraf gedefinieerde staafvormen uit de structuur aan de linkerzijde.

  Als de vorm die u nodig hebt niet beschikbaar is of als u vormen wilt verwijderen die u niet nodig hebt, kunt u de structuur opnieuw rangschikken.

 5. Definieer de staafmaatlijnen.

  De maatlijnen die u kunt definiëren variëren afhankelijk van de geselecteerde staafvorm.

  De haakeigenschappen zijn alleen zichtbaar als u de variabele XS_​REBAR_​RECOGNITION_​HOOKS_​CONSIDERATION op FALSE hebt ingesteld in het menu Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties > Concrete Detailing .

  • Als u een waarde Lengte van het been wilt instellen, klikt u in het voorbeeld van de vorm op een been.

   Als u geen waarde Lengte van het been invoert, wordt de beenlengte automatisch berekend op basis van de maatlijnen van de betonstructuren.

  • Als u een waarde Zethoek voor een kromming wilt instellen die geen 90 graden is, klikt u op een van de benen naast de kromming.
 6. Stel het referentiepunt van de stavenset naar het begin, midden of einde in door op de verschillenden benen en haken in het voorbeeld van de vorm te dubbelklikken.

  Wanneer u de stavenset in het model plaatst, kunt u het voorbeeld van de stavenset naar een nieuwe locatie verplaatsen door het referentiepunt te verslepen.

 7. Wijzig indien nodig de andere staafeigenschappen.

  U kunt Volgordenummer layer gebruiken om staven naar layers te rangschikken wanneer twee of meer stavensets overlappen.

 8. Definieer op het tabblad Tussenafstand de afstandseigenschappen van de stavenset.
 9. Als u de stavenset in het model wilt plaatsen, beweegt u de muisaanwijzer over de randen en vlakken van een betonstructuur.

  Afhankelijk van het betonstructuur die u wilt wapenen, gebruikt u een onderdeelvenster of een stortvenster.

  Tekla Structures markeert de doorsneden en vlakken die u kunt selecteren. Bijvoorbeeld:

 10. Selecteer de doorsnede die of het vlak dat u wilt wapenen.

  Als u Meerdere objecten hebt geselecteerd, klikt u op elke doorsnede of elk vlak om te selecteren. Klik met de middelste muisknop om het selecteren te beëindigen.

  Tekla Structures geeft een voorbeeld van de staafvorm in het model en de eerste en laatste staven in stavenset in cyaan weer.

 11. Als u wapening naar de gewenste locatie in de geselecteerde doorsnede of het geselecteerde vlak wilt verplaatsen, kunt u het volgende doen:
  • Klik op een blauw lijnsegment om het referentiepunt van de stavenset op dat lijnsegment te plaatsen. Bijvoorbeeld:

   U kunt indien nodig de referentiepuntlocatie in het dialoogvenster Staafvormplaatsingstool nog steeds wijzigen door op de gewenste locatie in het voorbeeld te dubbelklikken.

  • Versleep de magenta referentiepunthandlenaar een nieuwe locatie op de blauwe lijn.
  • Als u de staafvorm wilt roteren, klikt u op de contextuele werkbalk op.

 12. Klik met de middelste muisknop om de stavenset te maken.

 13. Als u het selectievakje Doorsnede behouden hebt ingeschakeld, herhaalt u de stappen 4-12 om meer stavensets in dezelfde doorsnede te maken.
Tip:

Als het dialoogvenster Staafvormplaatsingstool al is geopend maar het commando niet is ingeschakeld, klikt u op de knop Selecteer doorsnede om het maken van stavensets opnieuw te starten.

Staafvormen toevoegen en verwijderen

U kunt de structuur in de Staafvormplaatsingstool wijzigen door veelgebruikte staafvormen aan de structuur toe te voegen of staafvormen die u niet nodig hebt te verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Beton op Stavenset > Staafvormplaatsingstool .

  Het dialoogvenster Staafvormplaatsingstool wordt geopend.

 2. Klik op Database organiseren.
 3. Klik opom een nieuwe categoriemap te maken.
 4. Sleep de geselecteerde vormen naar de map.

  Als meerdere vormen dezelfde vormcode hebben en u ze naar de categorieën sleept, krijgen de vormcodes een suffix (1) , (2) enzovoort. U kunt de namen van de vormen wijzigen door tweemaal op de naam te klikken en een nieuwe naam of suffix in te voeren, bijvoorbeeld (a) , (b).

  Als de vormen in een lijst worden weergegeven, krijgen ze allemaal dezelfde vormcode.

 5. Wijzig indien nodig de naam van de map op een vergelijkbare manier.
 6. Als u een vorm uit een categorie wilt verwijderen, selecteert u de vorm en klikt u op.
 7. Klik op OK.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen