Lassen in componenten

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Lassen in componenten

Lassen in componenten

U kunt de eigenschappen definiëren van de lassen die in componenten worden gebruikt. Tekla Structures geeft het juiste dialoogvenster weer wanneer u in het dialoogvenster met de componenteigenschappen op de knop Lassen klikt.

De voorbeeldafbeelding geeft elke lasdefinitie met een nummer voor de verbinding Dubbel gebogen knoopplaat (140) weer. Gebruik voor elk lasdefinitie de bovenste rij om de boven-lijneigenschappen van de las en de onderste rij voor de onder-lijneigenschappen te definiëren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen