Tabblad Algemeen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Tabblad Algemeen

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen is beschikbaar in staalverbindingen en staaldetails.

Optie Beschrijving

Opwaartse richting

Draait de verbinding rondom het aansluitende onderdeel of het detail rondom het hoofdonderdeel.

U kunt de rotatiehoek rondom de x- en y-as van het aansluitende onderdeel definiëren. Het bovenste vak is voor de y-as en het onderste voor de x-as.

Positie ten opzichte van hoofdonderdeel

Alleen beschikbaar voor details.De selectievakjes naast de afbeeldingen geven de positie van het definitiepunt van het detail ten opzichte van het hoofdonderdeel aan.

Met Horizontale offset en Verticale offset definieert u de horizontale en verticale uitlijning van het detail ten opzichte van het hoofdonderdeel.

Vergrendeld

Voorkomt wijzigingen.

U kunt het bestand privileges.inp gebruiken om de toegang tot het attribuut Vergrendeld te bepalen.

Klasse

Een nummer dat aan alle in de verbinding gemaakte onderdelen wordt gegeven. U kunt klasse gebruiken om de kleur van de onderdelen in het model te definiëren.

Verbindingscode

Geeft het type verbinding aan. Tekla Structures kan deze verbindingscode in verbindingslabels in tekeningen weergeven.

AutoDefaults-voorwaardengroep

Hiermee worden automatisch verbindingseigenschappen ingesteld op basis van de geselecteerde voorwaardegroep.De voorwaardegroep Geen schakelt AutoDefaults uit.

AutoVerbinding-voorwaardegroep

Schakelt de verbinding automatisch naar een andere volgens de geselecteerde voorwaardegroep.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen