Tabblad Berekening

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Tabblad Berekening

Tabblad Berekening

Gebruik het tabblad Berekening in het staalverbindings- of detaildialoogvak om te definiëren hoe Tekla Structures met verbindingen en details in de berekening omgaat.

Optie Beschrijving
Gebruik opleggingen Stel deze eigenschap in op Ja om de berekeningseigenschappen van de verbinding of het detail in de berekening te gebruiken, in plaats van de rekeneigenschappen van de onderdelen in de verbinding.

U moet ook Oplegging per verbinding in het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel op Ja instellen wanneer u het rekenmodel maakt.

Voor meer informatie Eigenschappen rekenmodel.

Onderdeelselectie Gebruik deze eigenschap om de berekeningseigenschappen aan elk verbindingsonderdeel ( hoofd , 1. aansluitend , 2. aansluitend enzovoort) te koppelen.
Oplegging Voor meer informatie Ondersteuningsvoorwaarden definiëren.
Wijze van opleggen
Offset langsrichting Voor meer informatie Eigenschappen rekenonderdeel.
Profiel in rekenmodel Tekla Structures gebruikt dit profiel in de berekening in plaats van het profiel in het fysieke model zodat er rekening wordt gehouden met de stijfheid van de verbinding of het detail.
Lengte rekenprofiel Dit houdt in dat Tekla Structures bij de berekening het profiel van het onderdeel in het fysieke model voor deze lengte overschrijft.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen