Definieer de locatie van rekenonderdelen

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Definieer de locatie van rekenonderdelen

Definieer de locatie van rekenonderdelen

U kunt de locatie van de berekeningsas van individuele onderdelen in een rekenmodel definiëren en wijzigen of u kunt de asinstellingen van het rekenmodel gebruiken die op alle onderdelen in het rekenmodel van toepassing zijn.

U kunt ook offsets voor rekenonderdelen definiëren en de handles gebruiken om rekenonderdelen te verplaatsen.

Als u een rekenonderdeelhandle verplaatst, kunt u de offsets in de volgende dialoogvensters weergeven:

  • Rekenmodel eigenschappen van staafpositie

  • Rekenmodel eigenschappen van oppervlaktepositie

  • Rekenmodel eigenschappen van oppervlakterand

Als u een fysiek onderdeel of een rekenonderdeel verplaatst, worden deze handle-offsets opnieuw ingesteld. Het commando Bewerking van geselecteerde onderdelen opnieuw instellen stelt ook de wijzigingen die u met de rekenonderdeelhandles hebt gemaakt opnieuw in.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen