Inhoud rekenmodel

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Inhoud rekenmodel

Inhoud rekenmodel

Naast het rekenmodelfilter kunt u definiëren welke objecten u in een rekenmodel wilt opnemen door een optie voor de instelling Inhoud rekenmodel te selecteren.

De beschikbare opties zijn:

Optie

Beschrijving

Geselecteerde onderdelen en lasten

Bevat alleen geselecteerde onderdelen en lasten, en onderdelen die door componenten zijn gemaakt wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen.

Gebruik de volgende knoppen in het dialoogvenster Rekenmodellen om in een later stadium onderdelen en lasten toe te voegen of te verwijderen:

  • Geselecteerde objecten toevoegen

  • Geselecteerde objecten verwijderen

Gehele model

Alle hoofdonderdelen en -lasten worden opgenomen, behalve de onderdelen waarvoor de berekeningsklasse op Negeren is ingesteld. Tekla Structures voegt automatisch fysieke objecten aan het rekenmodel toe wanneer ze worden gemaakt en wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen.

Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten

Bevat alleen geselecteerde kolommen, platen, vloerliggers en lasten wanneer ze met het rekenmodelfilter overeenkomen. Tekla Structures vervangt kolommen in het fysieke model door ondersteuningen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen