Positie-eigenschappen van de berekeningsstaaf

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Positie-eigenschappen van de berekeningsstaaf

Positie-eigenschappen van de berekeningsstaaf

Met het dialoogvenster Positie-eigenschappen van de berekeningsstaaf kunt u de positie van de berekeningsstaaf weergeven en wijzigen.

Selecteer een berekeningsstaaf en dubbelklik op een handle aan een uiteinde van de berekeningsstaaf om het dialoogvenster te openen.

Optie

Beschrijving

Verschuivingsmodus

Definieert of de automatische ( Automatische verschuiving ) of de door gebruiker gedefinieerde ( Handmatige verschuiving ) verschuivingswaarden voor het uiteinde van de berekeningsstaaf worden gebruikt.

Offset

Definieert de verschuivingswaarden in de globale x-, y- en z-richting.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen