Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOUR_PART_EXTENSION

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOUR_PART_EXTENSION

XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOUR_PART_EXTENSION

Categorie

Tekening venster

Stel deze variabele in op TRUE om vergrotingen van aansluitende onderdelen weer te geven in tekeningvensters. Als u deze variabele instelt op FALSE , worden vergrotingen van aansluitende onderdelen niet weergegeven. De standaardwaarde is TRUE.

Wanneer u een venster selecteert, wordt de aanzichtvergroting voor aansluitende onderdelen voor dat venster ook weergegeven in andere vensters.

Opmerking:

Als aansluitende onderdelen zijn verborgen omdat Aansl. onderdelen op Geen is ingesteld in het dialoogvenster Aansluitend onderdeel eigenschappen , worden vergrotingen van aansluitende onderdelen niet weergegeven, zelfs niet als u deze variabele op TRUE instelt.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de modelmap opgeslagen. Start Tekla Structures opnieuw op om de nieuwe waarde te activeren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen