Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_VIEW_TITLE_FONT

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_VIEW_TITLE_FONT

XS_VIEW_TITLE_FONT

Categorie

Tekening venster

Met deze variabele kunt u het lettertype opgeven voor labels die de richting van vensters aanduiden. De standaardwaarde is Arial. Als deze variabele niet wordt ingesteld, wordt in Tekla Structures het lettertype gebruikt dat is opgegeven voor XS_DEFAULT_FONT.

Tip:

Als u het lettertype van het vensterlabel wilt wijzigen, gaat u naar Venstereigenschappen > Labelinhoud en wijzigt u het lettertype.

Zie ook

XS_DEFAULT_FONT

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen