Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION

XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION

Categorie

Plaatwerk

Gebruik deze variabele om te controleren of de breedte en lengte in onderdelen worden verwisseld als de breedte groter is dan de lengte. De opties zijn:

  • Helemaal niet gebruikt (waarde is leeg of FALSE ).

  • Als u deze variabele alleen voor stalen onderdelen wilt gebruiken, stelt u deze op FOR_STEEL_PARTS_ONLY in.

  • Wordt gebruikt voor alle onderdelen. U kunt hiervoor elke waarde behalve FALSE of FOR_STEEL_PARTS_ONLY gebruiken. TRUE wordt aanbevolen.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Voorbeeld

Een betonbalk met profiel BL15*240 en de afstand tussen de eindpunten van de ligger is 215 mm:

  • Als XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION is ingesteld op TRUE , is de lengte van de ligger gefixeerd op 240 en verandert het liggerprofiel in BL15*215.

  • Als XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION is ingesteld FALSE of FOR_STEEL_PARTS_ONLY , is de lengte van de ligger 215 en blijft het profiel BL15*240.

Een stalen ligger met profiel BL15*240 en de afstand tussen de eindpunten van de ligger is 215 mm:

  • Als XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION is ingesteld op TRUE of FOR_STEEL_PARTS_ONLY , is de lengte van de ligger gefixeerd op 240 en verandert het liggerprofiel in BL15*215.

  • Als XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION is ingesteld op FALSE , is de lengte van de ligger 215 en blijft het profiel BL15*240.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen