XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS

XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS

Categorie

Tekening eigenschappen

Met deze variabele worden uitgeslagen buizen verlengd met de volgende vermenigvuldigingsfactor:

factor = 1,0+2* XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS /diameter

De standaardwaarde is 0,0.

Opmerking:

Als de variabele XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES wordt ingesteld op TRUE , heeft deze variabele geen effect.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

Buis d=219

Als u de variabele instelt op 0, is de uitgeslagen lengte van de buis (1,0*PI*diameter) = 688.

Als de variabele wordt ingesteld op 10, is de lengte van de niet-uitgeslagen buis = factor * diameter* PI = (1,0 + 2*10/219) * 219 * 3,14 = 751.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen