Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING

XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING

Categorie

Tekening eigenschappen

Met deze variabele kunt u de functionaliteit van het commando Opmaken Tekening Objecten in tekeningen nauwkeurig afstemmen.

Deze variabele wordt standaard ingesteld op TRUE. Dit houdt in dat het commando Opmaken Tekening Objecten een nieuwe locatie voor het geselecteerde object probeert te vinden, die zo dicht mogelijk bij de huidige locatie ligt. Wanneer de huidige locatie vrij is, wordt het object helemaal niet verplaatst.

Als deze variabele wordt ingesteld op FALSE , werkt het commando Opmaken Tekening Objecten op dezelfde manier als Negeer huidige locatie.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen