Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_SYSTEM

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_SYSTEM

XS_SYSTEM

Categorie: Bestandslocaties

Opmerking:

Deze variabele is alleen bedoeld voor beheerders.

Het wijst naar de locatie van de Tekla Structures -systeemmap. De systeemmap wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden die standaardinstellingen definiëren. Deze bevatten bijvoorbeeld de standaard-, gegevens-, ( .dat ), eigenschappen-, tekening-, template- en lijstbestanden.

Meer dan één systeemmap opgeven

U kunt meerdere systeemmappen opgeven. U kunt bijvoorbeeld de systeemmap op basis van rollen onderverdelen om specifieke instellingen voor elke rol te definiëren. Voer hiervoor de bestandspaden van de mappen gescheiden door puntkomma´s in.

Voorbeeld :

set XS_SYSTEM=%XSDATADIR%\environments\default\system\Concrete\precast\;%XSDATADIR%\environments\default\system\Concrete\;%XSDATADIR%\environments\default\system\;%XSDATADIR%\environments\common\system\ConstructionManagement\;%XSDATADIR%\environments\common\system\precast\;%XSDATADIR%\environments\common\system\ )

Tekla Structures doorzoekt de mappen van rechts naar links. Als bestanden met identieke namen in meerdere mappen voorkomen, wordt degene die als laatste wordt gelezen gebruikt. In het bovenstaande voorbeeld worden de in default\system\Concrete\precast\ gevonden bestanden gebruikt in plaats van de bestanden met identieke namen in common\system\ of in een andere map die vóór de laatste map wordt genoemd.

Dit is systeemspecifieke variabele en kan niet worden gewijzigd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen