Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_STEEL1_TS_PAGE_10_EXTENSION

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_STEEL1_TS_PAGE_10_EXTENSION

XS_STEEL1_TS_PAGE_10_EXTENSION

Categorie

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Wordt gebruikt voor het lokaliseren van de inhoud van component pagina 10 (databasetreden in trapcomponenten). Standaard worden standaard componentinstellingen gebruikt.

Tredeprofielen komen uit het bestand steps.dat dat omgevingsspecifiek is en zich in de map ..\ProgramData\Tekla Structures\<versie>\environments\<environment>\system bevindt. Als u een profiel in de trededatabase/tredeprofielenlijst in het dialoogvenster met de componenten zichtbaar wilt maken, moeten de namen van de profielen ook in het omgevingsspecifieke bestand Trappen in het omgevingsspecifieke .inp -bestand in de map \TeklaStructures\<versie>\applications\steel1 worden weergegeven. Er zijn voor elke omgeving verschillende bestanden: ts_page_10_australasia.inp , ts_page_10_austria.inp , ts_page_10_china.inp enzovoort. In de US Imperial-omgeving kunt u bijvoorbeeld de waarde _usimp voor deze variabele gebruiken.

Beïnvloede trapcomponenten en opties:

  • Trap (S71): Tabblad Instellingen trap: Trededatabase
  • Trap (S82): Tabblad Parameters: Profiel trede

Voor Trap (S71) moet het Trede profiel zijn ingesteld op Trede database om het profiel in de lijst Trede database te kunnen selecteren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen