2017 Table of Contents

XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK

XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK

Categorie : Inclusief aangelaste onderdelen

U kunt oriëntatiesymbolen weergeven in onderdeelvensters die in merktekeningen zijn opgenomen. Ga als volgt te werk om de oriëntatiesymbolen in onderdeelvensters weer te geven:

  1. Klik in Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties en ga naar de categorie Inclusief aangelaste onderdelen.

  2. Voer TRUE als de waarde in.

  3. Klik in de merktekeningeigenschappen op Opmaak en ga naar het tabblad Andere.

  4. Stel de optie Onderdeeltekening eigenschappen op Huidige attributen in. Tekla Structures neemt de instellingen voor oriëntatiesymbolen over van de huidige onderdeeltekeningeigenschappen. Als u andere attributen selecteert, wordt de zichtbaarheid van de oriëntatiesymbolen ingesteld volgens het geselecteerde attribuutbestand.

De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen