2017 Table of Contents

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categorie

Onderdeel:Bouten

Met deze variabele kunt u de inhoud definiëren van het element Grootte in labels van slobgaten (werkplaats).De standaardwaarde is %BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%(%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_X%x%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_Y%) - M%DIAMETER%x%LENGTH%.

U kunt elke combinatie van tekst en de volgende opties gebruiken als de waarde voor deze variabele.Plaats elke optie tussen procenttekens (%).Om speciale tekens te gebruiken voert u een backslash (\) in, gevolgd door een ASCII-nummer.U kunt de opties in elke volgorde gebruiken en u kunt berekeningen uitvoeren.

 • BOLT_NUMBER

 • DIAMETER

 • LENGTH

 • HOLE.DIAMETER

 • LONG_HOLE_X

 • LONG_HOLE_Y

 • LONGHOLE_MIN (de kortere van de slobgatmaten)

 • LONGHOLE_MAX (de langere van de slobgatmaten)

 • BOLT_STANDARD

 • BOLT_MATERIAL

 • BOLT_ASSEMBLY_TYPE

 • BOLT_COUNTERSUNK

 • BOLT_SHORT_NAME

 • BOLT_FULL_NAME

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen