Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN

XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN

Categorie: Arceren

Arceringen worden consistent tussen onderdelen getekend en op de oorsprong ingesteld als u de variabele XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN instelt op TRUE en de schaal en de rotatie van arceringen op nul (0). De standaardwaarde is FALSE.

Voor automatische arceringen worden de schaal en rotatie in het .htc -bestand ingesteld, bijvoorbeeld CONCRETE,0,hardware_LINES,,120 waarbij de waarde 0 (of leeg) automatische schaal en rotatie op False instelt.

Voor handmatige arceringen worden de schaal en de rotatie op het tabblad Vullen van de onderdeeleigenschappen of de dialoogvensters voor vormeigenschappen ingesteld, waarbij u de optie Schaal instelt op Aangepast en het selectievakje Behoud verhouding x en y inschakelt.

In het onderstaande voorbeeld worden de onderdelen die tot hetzelfde betonelement behoren consistent gearceerd.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen