2017 Table of Contents

XS_REFERENCE_USE_RENDERED_CLIPPING

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_REFERENCE_USE_RENDERED_CLIPPING

XS_REFERENCE_USE_RENDERED_CLIPPING

Categorie

Import

Stel in op TRUE om Tekla Structures alleen de hartlijn van referentieobjecten buiten het werkgebied in modelvensters te laten weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het weergeven van cilindrische DGN-structuren, zoals pijpen. Als u niet alleen hartlijnen wilt weergeven, stelt u deze in op FALSE. De standaardwaarde is TRUE. I

De objecten worden vervolgens in Tekla Structures als volgt weergegeven:

  • Objecten die zich volledig in het werkgebied bevinden worden weergegeven.

  • Objecten die zich volledig buiten het werkgebied bevinden worden verborgen.

  • Objecten die zich gedeeltelijk binnen het werkgebied bevinden, worden in het werkgebied weergegeven en buiten het werkgebied in een draadvenster weergegeven.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de modelmap opgeslagen. Start Tekla Structures opnieuw op om de nieuwe waarde te activeren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen