Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categorie : Nummering

Met deze variabele kunt u de inhoud definiëren van positienummers van wapeningsstaven. U kunt het scheidingsteken ook wijzigen of verwijderen en bepalen hoeveel getallen worden gebruikt voor het positienummer van wapeningsstaven. Als u de waarde wijzigt, moet u het model opnieuw nummeren.

Gebruik de volgende opties of een combinatie ervan:

Optie

Beschrijving

%PART_PREFIX% De prefix van het positienummer van het onderdeel dat de wapeningsstaaf bevat.
%PART_START_NUMBER% Het startnummer van het positienummer van het onderdeel dat de wapeningsstaaf bevat.
%REBAR_PREFIX% De prefix van het positienummer van de wapeningsstaaf.
%REBAR_SERIAL_NUMBER% Het positienummer zonder de prefix van de wapeningsstaaf.
%REBAR_POS% Dit wordt niet meer gebruikt. Gebruik in plaats daarvan %REBAR_SERIAL_NUMBER%.
%REBAR_SIZE% De grootte van de wapeningsstaaf met de mogelijke grootteprefix.

In de Amerikaanse omgevingen is de grootteprefix #.

%REBAR_SIZE_NUMBER% De grootte van de wapeningsstaaf zonder de grootteprefix.
%CAST_UNIT_PREFIX% De prefix van het positienummer van het betonelement dat de wapeningsstaaf bevat.
%CAST_UNIT_START_NUMBER% Het startnummer van het positienummer van het betonelement dat de wapeningsstaaf bevat.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

De Prefix in het dialoogvenster Wapeningsstaaf eigenschappen wordt ingesteld op R , het Start No. wordt ingesteld op 1 en de Grootte wordt ingesteld op #6.

  • Als u de variabele instelt op %REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% , is het resultaat voor de eerste wapeningsstaaf #6R001.

  • Als u de variabele instelt op %REBAR_SIZE_NUMBER%%REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% en het model nummert, is het resultaat voor de eerste wapeningsstaaf 6R001.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen