Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL

Categorie

Analysis & Design

In het dialoogvenster Profielendatabase kunt u voor ieder profiel rekenwaarden invullen.De rekenapplicaties die in de berekening de COM-koppeling gebruiken, berekenen de rekenwaarden en vergelijken deze met de waarden in de profielendatabase.Als de rekenapplicatie de waarden in de profielendatabase vindt, worden de databasewaarden gebruikt.

Als u de profielendatabase voor alle profielen op rekenwaarden wilt controleren, voert u TRUE voor de volgende variabelen in:

  • XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL

  • XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED

Vervolgens voert u de analyse uit.

De standaardwaarde is FALSE.

Als de waarde van de profielendatabase aanzienlijk verschilt van de waarde die de rekenapplicatie berekent, schrijft Tekla Structures een waarschuwing in het berekeningslogbestand.Met de variabele XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMIT kunt u de waarschuwingslimiet definiëren.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de modelmap opgeslagen. Start Tekla Structures opnieuw op om de nieuwe waarde te activeren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen