Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS

Categorie

Onderdeel labels

Hiermee kunt u de plaatsing van oriëntatielabels voor kolommen definiëren. De aan deze variabele toegewezen waarde is de afstand van het uiteinde van het onderdeel tot het oriëntatielabel. De standaardwaarde voor kolommen is 300,0 mm. Mogelijke waarden variëren van 1,0 tot 3000,0.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen