Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_OMITTED_WELD_TYPE

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_OMITTED_WELD_TYPE

XS_OMITTED_WELD_TYPE

Categorie

Lassen

Hiermee kunt u definiëren welke lastypen u wilt weglaten in tekeningen. Voer het nummer van het lastype in dat u wilt weglaten. De standaardwaarde is 10 (hoeklas). Klik op de koppeling in de lijst Zie ook voor een lijst met lastypen en de bijbehorende nummers.

Naast deze variabele zijn er twee andere instellingen die in Tekla Structures worden gebruikt om te bepalen welke lassen in de tekening worden weergegeven: Met XS_WELD_FILTER_TYPE wordt aangegeven of Tekla Structures lassen moet filteren die exact ( EXACT ) de grootte hebben of van dezelfde grootte of kleiner zijn dan ( MIN ) de waarde die wordt opgegeven in het vak Minimum lasgrootte in het dialoogvenster Las eigenschappen. In Tekla Structures worden altijd lassen weergegeven die referentietekst hebben.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

Als u XS_OMITTED_WELD_TYPE instelt op 10, XS_WELD_FILTER_TYPE op EXACT en Minimale lasgrootte op 5, worden in Tekla Structures alle andere lassen weergegeven met uitzondering van lassen die 5 mm zijn en lassen van het hoeklastype (10). Als u XS_WELD_FILTER_TYPE niet instelt, worden door Tekla Structures in dit geval alle lassen die groter zijn dan 5 mm behalve hoeklassen weergegeven.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen