Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_OMITTED_BOLT_TYPE

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_OMITTED_BOLT_TYPE

XS_OMITTED_BOLT_TYPE

Categorie: Labels: Bouten

Met deze variabele kunt u definiëren welke bouttypen uit tekeningen moeten worden weggelaten als de optie Standaardgrootte gat in de tekeningeigenschappen wordt gebruikt. Voer de naam van de boutnorm in, bijvoorbeeld 7990. U kunt ook jokertekens gebruiken zoals * of ?. Er wordt standaard geen waarde opgegeven, wat betekent dat er geen bouttypen worden weggelaten.

Voorbeeld: Als u alle labels van het type A325N-, A325X- en A325SC-bouten wilt wegfilteren, stelt u deze variabele in op A325*.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen