Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION

XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION

Categorie

Inches

Hiermee definieert u de bematingsnauwkeurigheid in modellen in de US Imperial-omgeving. Deze nauwkeurigheid is bijvoorbeeld van invloed op de afmetingen in inches die worden weergegeven met de tool Meten. U kunt elk getal invoeren, maar gebruik bij voorkeur getallen zoals 8, 16, 32, 64, 128 en 256. De standaardwaarde is 16.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Voorbeeld

Als u de nauwkeurigheid van 1/32 wilt gebruiken, stelt u deze variabele op 32 in.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen