2017 Table of Contents

XS_MACRO_DIRECTORY

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_MACRO_DIRECTORY

XS_MACRO_DIRECTORY

Categorie : Bestandslocaties

Hiermee kunt u een globale en een lokale map voor opgenomen macrobestanden specificeren. Macrobestanden zijn gewoonlijk afhankelijk van de taal en de omgeving en worden niet in een andere omgeving of taal uitgevoerd. Deze variabele is systeemspecifiek.

Gebruik een puntkomma (;) als scheidingsteken. Definieer niet meer dan twee macromappen.

Definieer eerst de globale map en vervolgens de lokale map: ..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\common\macros;..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\<your_environment>\macros.

Deze variabele wordt standaard ingesteld op ..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\common\macros.

Opmerking:

Wijzig de globale map niet. U kunt indien nodig de lokale map wijzigen.

Wanneer u in Applicaties en componenten op de knop Toegang tot geavanceerde functies klikt, kunt u selecteren of u een globale of lokale macro wilt maken door Nieuwe macro > Lokaal of > Globaal te selecteren. De optie niet Lokaal wordt niet weergegeven als u de map niet hebt opgegeven.

Opmerking:

De macromap moet de submappen modeling en drawings bevatten.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen