Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT

Categorie

Labels

De verbindingsnummers zijn zichtbaar in tekeningen wanneer u het veld Verbindingslabel instelt op Nummer in het dialoogvenster Eigenschappen verbindingslabel. Met deze variabele kunt u de notatie van het verbindingsnummer definiëren. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om prefixtekst te definiëren.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

In XS_JOINT_NUMBER_FORMAT=J%3.3d :

  • J is de prefix.

    Met de rest van de string wordt het nummerformaat gedefinieerd.

  • Het eerste getal geeft de minimale breedte van het veld aan.

  • Het tweede getal geeft het minimum aantal nummers aan dat moet worden weergegeven.

  • % en d (geheel getal) geven de indeling aan.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen