XS_FLAT_PREFIX

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_FLAT_PREFIX

XS_FLAT_PREFIX

Categorie

Plaatwerk

Met deze variabele kunt u de prefix voor strippen voor de uitvoer, lijsten en labels instellen. Als in Tekla Structures een overeenkomende strip wordt gevonden in het bestand fltprops.inp , bestaat de plaatnaam uit de prefix die u hier invoert, gevolgd door de dikte*breedte, bijvoorbeeld STRIP5*100. De standaardwaarde is FLAT.

Standaard krijgen PL- en PLT-profielen het prefix FL of FLT als een overeenkomende plaat is gevonden in fltprops.inp.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Opmerking:

Als in de niet-metrische versie XS_FLAT_PREFIX niet in profitab.inp is opgenomen als een soortgelijk profiel als PL (geldige naam voor een parametrisch profiel), wordt het profiel weergegeven met metrische eenheden.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen