Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_ENABLE_PUBLISH_TO_TEKLA_BIMSIGHT

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_ENABLE_PUBLISH_TO_TEKLA_BIMSIGHT

XS_ENABLE_PUBLISH_TO_TEKLA_BIMSIGHT

Categorie

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Wanneer deze variabele wordt ingesteld op TRUE , is het commando Publiceren naar Tekla BIMsight beschikbaar in het menu Bestand > Exporteren . TRUE is de standaardwaarde. Met FALSE wordt het commando uit het menu en de werkbalk verwijderd. Wijzigen van deze variabelen wordt afgeraden.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen