Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT

XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT

Categorie : Concrete Detailing

De stortbeheerfunctionaliteit is standaard actief en de insitu-betonstructuren worden alleen in de rol Aannemer ononderbroken weergegeven. In de andere rollen wordt deze variabele ingesteld op FALSE.

Als u stortbeheer wilt inschakelen en betonstructuren in een andere rol als ononderbroken wilt weergeven, stelt u deze variabele in op TRUE. Als de stortfunctionaliteit in een model is geactiveerd, zijn de commando's voor het weergeven en het maken stortobjecten en stortnaden in het model en in de tekeningen beschikbaar.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Attentie:

Als de storten in het model zijn ingeschakeld, moet u de storten niet via XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die storten bevatten en als u uw model deelt. De storten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt het aan de stort gerelateerde modelleerwerk kwijtraken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen