2017 Table of Contents

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES

Categorie

Modelleringseigenschappen

Gebruik deze optie om te bepalen of Tekla Structures de conflictcontrole al dan niet ook tussen referentiemodellen moet uitvoeren.

Stel de optie in op TRUE als u de conflictcontrole ook tussen twee referentiemodellen wilt uitvoeren. De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen