Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_CAST_UNIT_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_CAST_UNIT_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

XS_CAST_UNIT_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categorie : Nummering

Met deze variabele kunt u de inhoud definiëren van het positienummer van het betonelement.

Opmerking:

Wijzig deze variabele niet nadat u onderdeel-, merk- of betontekeningen hebt gemaakt indien u klonen gebruikt. Hierdoor kunnen de tekeningen gedeeltelijk worden gescheiden van het onderdeel dat ze voorstellen, waardoor de tekeningen als verwijderd worden gemarkeerd en andere tekeningen na de volgende nummering worden gekloond.

De opties zijn:

Optie

Beschrijving

%CAST_UNIT_PREFIX%

Betonprefix, gedefinieerd in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen.

%CAST_UNIT_POS%

Het doorlopende positienummer van het betonelement, dat begint bij het startnummer dat is gedefinieerd in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen.

%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS%

Zelfde als boven, maar met letters.

Gebruikt standaard de letters A – Z, maar u kunt ook geldige letters definiëren met de variabele XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS.

%UDA:[uda_name]%

Gebruikersattribuut van het betonelement of het hoofdonderdeel van het betonelement. Als het attribuut voor het betonelement is gedefinieerd, wordt het gebruikt. Als het attribuut niet is gedefinieerd, wordt het attribuut van het hoofdonderdeel gebruikt. U kunt ook definiëren dat alleen het gebruikersattribuut van het hoofdonderdeel wordt gebruikt, bijvoorbeeld %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]%

Template-attribuut van het betonelement of het hoofdonderdeel van het betonelement, bijvoorbeeld % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Aantal tekens

U kunt het aantal tekens definiëren door een punt en het vereiste aantal aan het einde van de opties %CAST_UNIT_POS% en %CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS% toe te voegen. %CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS.3% resulteert bijvoorbeeld in drie letters voor elk betonelement, beginnend vanaf AAA.

Voorbeeld

Als u de variabele instelt op %CAST_UNIT_PREFIX%/%CAST_UNIT_POS.3% , is het resultaat A/001.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen