Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Categorie : Nummering

Met deze variabele kunt u nummers van het betonelement baseren op nummers van tekeningen. Met de volgende opties kunt u de inhoud van labels van betonelementen definiëren. Gebruik zo veel opties als u nodig hebt en plaats elke optie tussen procentsymbolen (%).

De beschikbare opties zijn:

Optie

Beschrijving

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Naam verzameltekening.

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_POS%

Positie van de tekening van het betonelement in de verzameltekening.

%CAST_UNIT_PREFIX%

Prefix van betonelement in het model.

%CAST_UNIT_POS%

Positienummer van het betonelement in het model.

Stempelvelden

Voer TPL: in gevolgd door de naam van een relevant templateveld. Plaats elke naam tussen procentsymbolen (%). Bijvoorbeeld %TPL:PROJECT.NUMBER%

OPMERKING: Geen templatevelden die met DRAWING beginnen werken voor deze variabele, bijvoorbeeld DRAWING.TITLE1. Als u ze in een waarde gebruikt, vervangt Tekla Structures de hele waardestring met door standaardwaarde.

Gebruikersattributen die worden gedefinieerd in het bestand objects.inp

Voer UDA: in gevolgd door de naam van een relevant gebruikersattribuut, op exact dezelfde manier als dit in het bestand objects.inp wordt weergegeven. Bijvoorbeeld %UDA:MY_INFO_1%

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

Als u de verzameltekeningnummers van het betonelement wilt plaatsen in de indeling naam verzameltekening + onderdeelprefix + positie in verzameltekening, stelt u de variabele als volgt in:

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_NUMBER%%CAST_UNIT_PREFIX%%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_POS%

Hiermee wordt betonelementlabel 10B1 gemaakt, waarin:

  • 10 het nummer van de tekening is;

  • B het prefix van het betonelement is;

  • 1 aangeeft dat dit het eerste betonelement op het sheet is.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen