Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_CAST_UNIT_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_CAST_UNIT_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

XS_CAST_UNIT_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categorie

Nummeren

Met deze variabele kunt u de inhoud definiëren van het familiepositienummer van een betonelement. U kunt bijvoorbeeld in plaats van DT1-1, DT1-2 de nummering definiëren als DT1-A, DT1-B.

Om dit resultaat te krijgen stelt u de variabele als volgt in:

%CAST_UNIT_PREFIX%%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER%-%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Met de volgende opties kunt u de inhoud definiëren van familiepositienummers. Gebruik zo veel opties als u nodig hebt en plaats elke optie tussen procentsymbolen (%).

Optie

Beschrijving

%CAST_UNIT_PREFIX%

Betonprefix, gedefinieerd in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen.

%CAST_UNIT_POS%

Het doorlopende positienummer van het betonelement, dat begint bij het startnummer dat is gedefinieerd in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen.

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER%

Het familienummer van het betonelement, dat is gedefinieerd door het startnummer (in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen) en de laatste positie in die nummerreeks.

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER_WITH_LETTERS%

Familienummer betonelement met letters. De letters worden automatisch van A tot Z uitgevoerd. Als er meer letters nodig zijn, wordt een tweede of zelfs een derde letter in gebruik genomen in Tekla Structures , bijvoorbeeld AA of AAA.

U kunt ook geldige letters definiëren met de variabele XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS.

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER%

Familiekwalificatie betonelement, gedefinieerd door de criteria voor familienummering in het dialoogvenster Nummering instelling.

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Familiekwalificatie betonelement met letters. De letters worden automatisch van A tot Z uitgevoerd. Als er meer letters nodig zijn, wordt een tweede of zelfs een derde letter in gebruik genomen in Tekla Structures , bijvoorbeeld AA of AAA.

U kunt ook geldige letters definiëren met de variabele XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.

%UDA:[uda_name]%

Gebruikersattribuut van het betonelement of het hoofdonderdeel van het betonelement. Als het attribuut voor het betonelement is gedefinieerd, wordt het gebruikt. Als het attribuut niet is gedefinieerd, wordt het attribuut van het hoofdonderdeel gebruikt. U kunt ook definiëren dat alleen het gebruikersattribuut van het hoofdonderdeel wordt gebruikt, bijvoorbeeld %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]%

Template-attribuut van het betonelement of het hoofdonderdeel van het betonelement, bijvoorbeeld % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Aantal tekens

U kunt het aantal tekens definiëren door een punt en het vereiste aantal aan het einde van elke optie toe te voegen. %CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3% resulteert bijvoorbeeld in drie letters voor elk betonelement, beginnend vanaf AAA.

Voorbeeld

Als u de geavanceerde optie instelt op

%CAST_UNIT_PREFIX%/%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER.3%-%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER.3%

wordt het resultaat

A/001-001.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen