Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE

Categorie

Maatvoering uitslagen

Met deze variabele kunt u de lengte van het polyprofiel langs de referentielijn in plaats van de hartlijn berekenen. Standaard wordt in Tekla Structures de lengte van het polyprofiel langs de hartlijn van de ligger gemeten, ongeacht de waarden voor Positie in vlak van de ligger.

Stel deze variabele in op TRUE om de lengte van polyprofielen langs de referentielijn te berekenen. Stel deze in op FALSE (standaard) om een berekening langs de hartlijn wilt uitvoeren.

Als deze variabele wordt ingesteld, negeert Tekla Structures alle u parameters voor uitslagen die in het bestand unfold_corner_ratios.inp zijn gedefinieerd. Dit is echter alleen van invloed op polyprofielen met rechte doorsneden. De lengte van polyprofielen met gebogen afwerkingen wordt altijd gestuurd via unfold_corner_ratios.inp.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Opmerking:

De optie voor de hartlijn is altijd een veilig alternatief omdat de andere wijzigingen geen invloed hebben op deze optie. Als u bijvoorbeeld de lengte berekent met de hartlijn en u afstanden hebt gebruikt om de ligger te verplaatsen, kan het resultaat afwijken van de werkelijke lengte van de ligger.

Opmerking:

Wanneer XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION op TRUE wordt ingesteld, wordt deze variabele niet gebruikt, zelfs als resultaten in de meeste gevallen hetzelfde zijn. Als u met name voor Lengte betrouwbare resultaten wilt verkrijgen, Raden we aan XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION niet op TRUE in te stellen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen