Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_BASE_LINE_WIDTH

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_BASE_LINE_WIDTH

XS_BASE_LINE_WIDTH

Categorie

Plotten

Met deze variabele kunt u de breedte van de basislijn voor afgedrukte tekeningen opgeven. Voer de waarde in millimeters als een decimale waarde in. De standaardwaarde is 0.1. De uiteindelijke lijndikte in een afgedrukte tekening is de waarde van de basislijn vermenigvuldigd met de pendikte in het dialoogvenster Kleur. Met bijvoorbeeld 25 krijgt u een dikte van 2.5 mm.

Tip:

U kunt de nauwkeurigheid van de lijndikte bepalen door een kleine waarde te gebruiken voor XS_BASE_LINE_WIDTH en een groot pennummer.

Deze variabele is ook van invloed op lijnen in het scherm, als u XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN instelt op TRUE.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen