2017 Table of Contents

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL

Categorie

Eigenschappen modelleren

Voer een geheel getal in om het interval te definiëren waarmee de automatische gebruikersfeedbackinformatie wordt opgeslagen. Het interval voor het opslaan betekent het aantal commando's of interacties dat het programma voor automatische gebruikersfeedback vóór het opslaan van de gegevens naar een bestand waarneemt. De waarde van de variabele komt overeen met het aantal rijen in het logboekbestand. De standaardwaarde is 100.

Het logbestand heeft de naam UserFeedbackLog.txt en bevindt zich in de map TeklaStructuresModels.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen