Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Tekla Structures-installatie voor beheerders

Laatst bijgewerkt August 26, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Tekla Structures-installatie voor beheerders

Tekla Structures-installatie voor beheerders

U kunt Tekla Structures op een werkstation installeren door de software en de omgevingen van Tekla Downloads te downloaden of door een gecentraliseerde installatie met MSI-pakketten.

Een installatie vanaf dvd is beschikbaar in China. Voor andere landen is een dvd-installatie alleen op aanvraag beschikbaar.

Naast het installeren van Tekla Structures op een lokaal werkstation, moet u ook een licentieserver installeren. Als u slechts één licentie van Tekla Structures gebruikt, kunt u de licentieserver op dezelfde computer als Tekla Structures installeren.

Als uw bedrijf aan externe projecten deelneemt of als meer dan één gebruiker in het bedrijf aan hetzelfde model werkt, raden we u aan Tekla Model Sharing te gebruiken. Met Tekla Model Sharing kunnen de gebruikers in uw bedrijf offline en met hoge prestaties aan hetzelfde gedeelde model werken en de wijzigingen met andere teamleden synchroniseren, zelfs in een netwerk met een lage snelheid. Tekla Model Sharing vereist een apart abonnement. U kunt de gedeelde modellen van uw bedrijf met Tekla Model Sharing Beheerconsole weergeven en beheren.

Installatievereisten

Besturingssysteem

Een Tekla Structures -installatie vereist dat het besturingssysteem van de computer een van de volgende is:

 • Windows 7 SP1 64-bits
 • Windows 8.1 64-bits
 • Windows 10 64-bits

Als het besturingssysteem niet één van deze is, wordt de installatie geannuleerd. De installatie vereist ook dat Microsoft .NET Framework 4.5.1 of nieuwer op de computer is geïnstalleerd. De installatie van .NET Framework 4.5.1 is opgenomen in het Tekla Structures -installatiepakket en het wordt indien nodig uitgevoerd.

Hardwareaanbevelingen

Raadpleeg voor informatie over aanbevolen hardware Hardwareaanbevelingen Tekla Structures 2017.

Tekla Structures installeren

U kunt de software en de omgevingen van Tekla Structures van Tekla Downloads installeren. Als u de nieuwste software in gebruik wilt hebben, raden we u aan het nieuwste Service Pack van Tekla Structures te installeren. Service Packs bevatten verbeteringen en oplossingen voor de nieuwste of een vorige hoofd- of tussenversie van Tekla Structures. Service Packs zijn beschikbaar voor alle gebruikers met een geldig onderhoudscontract.

Note:

U moet Tekla Structures installeren met beheerdersrechten.

Als u een gecentraliseerde installatie gebruikt om Tekla Structures op de clientcomputers te installeren, hebben de eindgebruikers geen beheerdersrechten nodig.

De Tekla Structures -installatiewizard bevat gedetailleerde instructies over de installatie. Raadpleeg voor meer informatie ook Tekla Structures installeren.

Gecentraliseerde installatie van Tekla Structures

Het centraal installeren van Tekla Structures op het bedrijfsnetwerk bespaart in een groot bedrijf tijd als er veel Tekla Structures -gebruikers zijn.

Met de gecentraliseerde installatie kunt u de installatie van Tekla Structures geruisloos op de achtergrond uitvoeren waarbij gebruikers de dialoogvensters van de installatiewizard niet zien. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de gecentraliseerde installatie Gecentraliseerde distributie van Tekla Structures 2017.

De licentieserver installeren

FlexNet-licentiesysteem

Tekla Structures gebruikt een licentiesysteem dat FlexNet Publisher License Management (FlexNet) heet. Een systeem dat door Flexera Software wordt geleverd. Het FlexNet-licentiesysteem is op activering gebaseerd, wat betekent dat hardwarevergrendeling of wachtwoorden niet vereist zijn. In plaats daarvan wordt een netwerklicentiesysteem gebruikt waarbij de licentie op een licentieserver wordt opgeslagen.

Als een gebruiker Tekla Structures opstart, controleert het programma of er een licentie op de licentieserver beschikbaar is en gebruikt die licentie. Als de gebruiker in Tekla Structures bestaat, wordt de licentie voor andere gebruikers beschikbaar gesteld. De gebruiker kan voor offline gebruik een licentie van de server lenen en deze vervolgens later teruggeven.

In een op activering gebaseerd licentiesysteem moeten de volgende taken worden uitgevoerd voordat gebruikers Tekla Structures kunnen gaan gebruiken:

 • Een licentieserver op een computer installeren en configureren.
 • Sla het licentiecertificaat op en activeer de licenties.
 • Verbindt elke clientcomputer met Tekla Structures met de licentieserver.
Note:

Vergeet niet een back-up van uw licentierechten te maken.

Raadpleeg voor meer informatie Tekla Structures-licentiesysteem.

Besturingssysteem

De server die als de Tekla Structures -licentieserver wordt gebruikt, hoeft niet erg efficiënt te zijn of maximale prestatiemogelijkheden te hebben. Het is echter belangrijk om te zorgen en dat de serverhardware betrouwbaar is en het serversysteem zorgvuldig wordt onderhouden. Raadpleeg Hardwareaanbevelingen Tekla Structures 2017 voor informatie over besturingssystemen en platformen voor virtuele machines.

Raadpleeg Tekla Structures-licentieserver installeren en Controlelijst voor de Tekla Structures-licentieserverbeheerder voor meer gedetailleerde informatie over hoe de licentieserver moet worden ingesteld.

In de documenten die bij de installatie en in Tekla Downloads worden geleverd, kunt u handige informatie over het FlexNet-systeem vinden. De volgende introducties zijn beschikbaar:

 • De beheerdershandboeken van het FlexNet-licentiesysteem van Flexera Software zijn algemene handleidingen die bijvoorbeeld instructies voor het maken van gebruikersgroepen en het beheren van toegangsrechten bevatten.
  • C:\TeklaStructures\License\Server\fnp_LicAdmin.pdf
  • C:\TeklaStructures\License\Server\LicenseAdministration.pdf

Meerdere licentieservers in één bedrijf gebruiken

U wilt uw licentiepool mogelijk over meerdere servers in uw bedrijf verspreiden. U kunt in veel steden kantoren hebben waarbij elk kantoor een eigen licentieserver heeft of u wilt de licentiepool mogelijk eenvoudigweg verdelen als er uitvaltijd van de server is.

U kunt bijvoorbeeld uw totale licentierechten over meerdere servers verdelen door eenvoudigweg één helft van uw licenties op de ene server en de andere helft van de licenties op een andere server te activeren. Als er een onderhoudsonderbreking op een van de servers is, kunt u op deze manier uw gebruikers aanraden de licentie van de andere server te halen.

U kunt Tekla Structures ook zo configureren dat licenties van meerdere servers worden gecontroleerd:

 1. Open in Tekla Structures een model en klik op Bestand > Instellingen > Licentieserver wijzigen .
 2. Geef in het vak Server adres de port@host-adressen van de licentieservers gescheiden door een puntkomma (;) op.
 3. Klik op OK.

  De updates vinden de volgende keer dat u Tekla Structures start plaats.

Note:

Het definiëren van meerdere licentieservers kan het opstarten van Tekla Structures vertragen. Daarom raden we niet aan in het dialoogvenster Verbinden met licentieserver meer dan twee servers te definiëren.

Licentiegebruik controleren

U kunt het gebruik van Tekla Structures in uw bedrijf controleren op de basis van de licentiegegevens. De tool voor het controleren van het licentiegebruik heet LMTOOLS en wordt met de licentieserver van Tekla Structures geleverd. Het gebied met licentieserverstatistieken op het tabblad Statistisch geeft informatie over het licentiegebruik weer. Raadpleeg voor meer informatie Opties en instellingen voor de Tekla Structures License Administration Tool.

Als u wilt bekijken welke licenties momenteel in gebruik zijn, moet u beheerdersrechten hebben en de volgende stappen op uw licentieserver uitvoeren:

 1. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar  Tekla Structures Licensing > LMTOOLS  via het menu  Start  of het  Startscherm
 2. Definieer op het tabblad Utilities welke licentieserver u wilt controleren. Voer tekla in het vak Vendor Name en uw definitie van de port@hostname van de licentieserver in het vak Pad in.
 3. Klik op Override Path.
 4. Klik op het tabblad Server Status op Perform Status Enquiry. U ontvangt nu een lijst met hoeveel licenties en welke configuraties op de server zijn geactiveerd en hoeveel van de licenties op het moment van aanvraag in gebruik zijn.

De functionaliteit van de statusaanvraag gebruikt afkortingen van Tekla Structures -configuraties. U kunt de omschrijving van de afkortingen in uw licentiecertificaat of in de Tekla Structures License Administration Tool vinden.

Raadpleeg LMTOOLS-opties en -instellingen die bij Tekla Structures-licentieverlening worden gebruikt voor een uitvoerige omschrijving van de syntaxis van de statusaanvraag.

Tekla Structures multi-user server

Met de multi-user modus hebben meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang tot hetzelfde model. De multi-user modus is geschikt voor lokale teams met projecten waar de teamleden op dezelfde locatie werken en niet noodzakelijkerwijs een internetverbinding hebben.

Het multi-user model bestaat uit een enkel hoofdmodel. Elke gebruiker heeft toegang tot dit model en kan een lokale weergave van het model openen. De lokale weergave wordt een werkmodel genoemd. Wijzigingen die een gebruiker in het werkmodel aanbrengt zijn lokaal en niet zichtbaar voor andere gebruikers totdat het werkmodel in het hoofdmodel wordt opgeslagen. Het multi-user system kan verschillende clientcomputers bevatten, waarbij gebruikers aan hun werkmodellen werken. Het hoofdmodel kan zich overal in het netwerk bevinden, inclusief op een van de clientcomputers.

Een multi-user-systeem van Tekla Structures wordt op een TCP/IP-netwerk uitgevoerd en bestaat uit:

 • De multi-user servercomputer van Tekla Structures waarop xs_server.exe wordt uitgevoerd (opgestart door het hulpprogramma AlwaysUp )
 • Een bestandsservercomputer met het hoofdmodel
 • Clientcomputers waarop Tekla Structures wordt uitgevoerd

De onderstaande afbeelding geeft een mogelijke configuratie van het multi-user systeem weer.

De multi-user server is een aparte installatie die in Tekla Downloads beschikbaar is.

Raadpleeg Multi-user systeem voor instructies over hoe u de multi-user server moet installeren en hoe de multi-user server als een service kunt uitvoeren.

Note:

Als meerdere gebruikers op verschillende locaties en op verschillende tijden binnen hetzelfde model werken, gebruikt u Tekla Model Sharing in plaats van de multi-user modus.

.tsep-pakketten installeren

Tekla Structures -extensiepakketten, .tsep -pakketten zijn Tekla Structures -extensies of installatieprogramma's van extra omgevingsinhoud. .tsep -pakketten zijn voor downloaden beschikbaar in Tekla Warehouse.

U kunt .tsep -pakketten op drie verschillende manieren installeren.

Rechtstreekse installatie

 1. Dubbelklik op het .tsep -installatieprogramma dat u hebt gedownload.
 2. Het dialoogvenster Tekla Structures-extensiebeheer wordt geopend met de naam van de extensie die geïnstalleerd gaat worden.

  De .tsep -installatieprogramma's worden standaard geopend met Tekla Structures-extensiebeheer. Soms worden de .tsep -installatieprogramma's rechtstreeks van Tekla Warehouse uitgevoerd met de optie In model invoegen.

 3. Selecteer de Tekla Structures -versies waarin u wilt importeren en klik op de knop Importeren. De volgende keer dat u Tekla Structures start, wordt de extensie automatisch geïnstalleerd en wordt deze getoond in Tekla Structures-extensiebeheer.
Note:

Als het .tsep -installatieprogramma niet is ingesteld om standaard met Tekla Structures-extensiebeheer te worden geopend, kunt u dit handmatig instellen. Klik met de rechtermuisknop op het .tsep -installatieprogramma en selecteer Eigenschappen. In Wordt geopend met selecteert u Wijzigen en blader naar TsepFileDispatcherLauncher.

Installatie in Tekla Structures -extensiebeheer

U kunt een .tsep -installatieprogramma ook vanuit Tekla Structures-extensiebeheer in Tekla Structures installeren.

 1. Klik in de database Applicaties en componenten op > Extensies beheren > Extensiebeheer om Tekla Structures-extensiebeheer te openen.
 2. Klik op Importeren en blader naar het .tsep -installatieprogramma dat u wilt installeren.
 3. Klik op Openen.

  De geïmporteerde .tsep is de volgende keer dat u Tekla Structures start geïnstalleerd. Het wordt weergegeven in Tekla Structures-extensiebeheer en is klaar voor gebruik in de database Applicaties en componenten.

Gecentraliseerde installatie

U kunt centraal een batch met .tsep -installatieprogramma's op bedrijfswerkstations installeren. Deze methode is bedoeld voor systeembeheerders.

De .tsep -installatieprogramma's die op installatie wachten, worden standaard opgeslagen in \ProgramData\Tekla Structures\ <versie> \Extensions\To be installed. Als u centraal wilt installeren, moet u de .tsep -installatieprogramma's naar de map %XSDATADIR%\Extensions\To be installed kopiëren. Maak de map \To be installed als deze nog niet bestaat.

Wanneer Tekla Structures start, worden de beschikbare .tsep -installatieprogramma's van de map \To be installed gecontroleerd en wordt de installatieprogramma's automatisch geïnstalleerd.

 • De geïnstalleerde .tsep -installatieprogramma's wordt opgeslagen in de map %XSDATADIR%\Extensions\Installed.
 • De ongeldige .tsep -installatieprogramma's worden verwijderd en naar de map %XSDATADIR%\Extensions\Invalid installations verplaatst.
 • De geannuleerde .tsep -installatieprogramma's worden opgeslagen in %XSDATADIR%\Extensions\Cancelled installations.

Installatieprogramma's .tsep kopiëren

We raden u aan ROBOCOPY vanaf de opdrachtprompt ( cmd.exe ) te gebruiken om de .tsep -installatieprogramma's te kopiëren. Meer informatie over ROBOCOPY kunt u bijvoorbeeld op de website van Microsoft vinden.

De basissyntaxis voor ROBOCOPY is: robocopy <Source> <Destination> [<File>[ ...]] [<Options>]

U kopieert .tsep -installatieprogramma's bijvoorbeeld als volgt:
robocopy
"\\Server1\prod\TeklaStructures\2017\Environments_TSEP"
"C:\ProgramData\Tekla Structures\2017\Extensions\To be installed"
*.tsep

Dit commando haalt alle .tsep -installatieprogramma's van de netwerkmap \Server1 en kopieert ze naar de map \To be installed van de lokale gebruiker.

Gecentraliseerd ongedaan maken van de installatie

U kunt de installatie van .tsep -pakketten in batches ongedaan maken door een leeg bestand zonder een extensie met de naam RemoveExtensionOnStartup in \ProgramData\Tekla Structures\ <versie> \Extensions\Installed\[Extension_To_Be_Uninstalled] te maken. De extensies worden de volgende keer dat Tekla Structures wordt gestart verwijderd.

Een upgrade van Tekla Structures uitvoeren

Als er op uw computer al een oudere versie van Tekla Structures is geïnstalleerd, kunt u de Wizard Migratie gebruiken om de persoonlijke instellingen naar de nieuwe versie te kopiëren. Met de Wizard Migratie kunt u ervoor kiezen om enkele van de volgende instellingen en waarden te kopiëren:

 • user.ini -bestand
 • Registerwaarden zoals:
  • Werkbalken
  • Dialoogvensters
  • Algemene opties

Als u Tekla Structures aanpast (bijvoorbeeld tekening- of lijsttemplates, of waarden en databasevermeldingen toevoegt of wijzigt), raden wij u ten zeerste aan project- en bedrijfsmappen voor aangepaste bestanden te maken. Dit is een handig als u de bestanden wilt opslaan voor toekomstig gebruik of als u deze wilt behouden wanneer u een nieuwe versie installeert.

Tekla Structures vervangt geen bestanden in project- en bedrijfsmappen wanneer u een nieuwe versie installeert. U kunt uw aangepaste bestanden behouden zonder dat u hoeft te kopiëren en plakken of vanuit eerdere versies hoeft te exporteren en importeren. Dit maakt het upgraden sneller en eenvoudiger. Als u eerdere Tekla Structures -versies hebt aangepast zonder bedrijfs- of projectmappen te gebruiken, moet u de aangepaste gegevens naar de volgende Tekla Structures -versie overbrengen.

Voordat u een nieuwe Tekla Structures -versie in gebruik neemt, moet u altijd testen of de oude bedrijfsinstellingen werken.

Tip:

Als u de instellingen later wilt kopiëren, kunt u de wizard Migratie handmatig starten door in de map \Tekla Structures\ <versie> \nt\bin\applications\Tekla\Migrations op MigrationWizard.exe te dubbelklikken. U kunt de versie vanwaar de instellingen zijn gekopieerd en de versie waar de instellingen naartoe zijn gekopieerd selecteren.

Mapstructuur

Mapstructuur op lokale computer

Raadpleeg Installatiemappen van Tekla Structures voor informatie over hoe de mapstructuur op de lokale computer wordt ingesteld.

Bedrijfsmapstructuur

We raden u aan een centrale bestandsmap voor het opslaan van de modellen en installatiebestanden voor de bedrijfspecifieke instellingen en de projectspecifieke instellingen te gebruiken. Tekla Structures leest dan de instellingen van de centrale bestandsserver. Bij het upgraden naar een nieuwe Tekla Structures -versie of het bijwerken van het bedrijfslogo hoeven de bestanden bijvoorbeeld slechts op één plek te worden vervangen. Zo is het maken van back-ups en het upgraden eenvoudiger.

Raadpleeg voor meer informatie Project- en bedrijfsmappen.

Back-up

Net zoals alle waardevolle gegevens en het werk dat uw bedrijf opslaat is het ook van belang om back-ups van de modelmappen en bedrijfs- en projectinstellingen te maken. Als uw bedrijf een systeem heeft om geplande automatische back-ups te maken, moet u in uw systeem plannen om 's nachts buiten werktijden de back-ups te maken zodat mogelijke conflicten in het model kunnen worden voorkomen. Vergeet niet om ook een back-up van de licentierechten te maken.

Virusbeveiliging

Antivirussoftware heeft soms problemen bij het opslaan van modellen en tekeningen naar de modelmap veroorzaakt. Deze problemen kunnen met name voorkomen als u uw model op een netwerkstation hebt opgeslagen. We raden u ten zeerste aan om Tekla Structures aan de veilige lijst van uw antivirussysteem toe te voegen en uw antivirussoftware zo in te stellen dat de acties in uw modelmap niet worden geblokkeerd of gescand.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen