2017 Table of Contents

Definities van gebruikersattributen in een model bijwerken

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Definities van gebruikersattributen in een model bijwerken

Definities van gebruikersattributen in een model bijwerken

Als u de definities van een gebruikersattribuut hebt gewijzigd door het bestand objects.inp te wijzigen, moet u de definities in het model bijwerken.

  1. Open het model.
  2. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer en klik in het gebied Utilities op Controleer en wijzig attribuutdefinities.

    Het dialoogvenster Controleer en wijzig de attribuutdefinities wordt geopend.

  3. Selecteer een attribuut in de lijst aan de linkerzijde om de vergelijking tussen huidige definities en de objects.inp -definities te bekijken.
  4. Selecteer in de lijst Verschillen tussen objectklassen met Objects.inp en de huidige instellingen de definities die u wilt bijwerken.
  5. Klik op Wijzig de huidige instellingen naar de geselecteerde Objects.inp-instellingen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen