Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Standaardbestanden

Laatst bijgewerkt March 31, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Standaardbestanden

Standaardbestanden

Standaardbestanden zijn eigenschapsbestanden die Tekla Structures standaard gebruikt.

Deze eigenschappen worden in de dialoogvensters van verschillende objecten zoals liggers, kolommen of platen weergegeven als u de optie standaard in de lijst naast de knop Laad selecteert en op de knop Laad klikt.

Standaardbestanden worden standard.* genoemd, waarbij het symbool * de bestandsextensie is. Het bestand standard.clm wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kolomeigenschappen. Standaardbestanden worden uit de map \system van de omgeving gelezen, maar door de gebruiker gedefinieerde standaardbestanden worden in de map ..\TeklaStructuresModels\<model_name>\attributes opgeslagen.

Lijst met standaardbestanden die met het commando Opslaan defaults worden opgeslagen

U kunt een set met standaardbestanden in de modelmap opslaan. U kunt de standaardbestanden vervolgens voor toekomstig gebruik naar de project- of bedrijfsmappen kopiëren om Tekla Structures zo in te stellen dat het voldoet aan de manier waarop uw werkt.

Als u een set standaardbestanden in de modelmap wilt opslaan, gaat u naar Snel starten , begint u met invoeren van opslaan defaults en selecteert u het commando Opslaan defaults in de lijst. Tekla Structures slaat een set standaardbestanden in de map attributes in de huidige modelmap op.

Bestand

Dialoogvenster

standard.cpl

Eigenschappen willekeurige plaat

standard.fpl

Eigenschappen gezette plaat

standard.prt

Liggereigenschappen

standard.clm

Kolomeigenschappen

standard.crs

Eigenschappen orthogonale ligger

standard.dia

Eigenschappen dubbel profiel

standard.scr

Bouteigenschappen

standard.wld

Laseigenschappen

standard.prf

Projecteigenschappen

standard.ler

Layereigenschappen

standard.fms

Plotkaders

standard.num

Nummeringsinstelling

standard.mvi

Modelvenstereigenschappen

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen