Applicaties

Laatst bijgewerkt August 26, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Applicaties

Applicaties

De beschikbare applicaties, macro's en tekeningplugins bevinden zich in het gedeelte Applicaties van de database Applicaties en componenten. U kunt ook uw eigen macro's opnemen en in de lijst weergeven.

Macro's

Macrotypen van applicaties worden als .cs -bestanden in de map \drawings or \modeling opgeslagen onder de map die met de variabele XS_MACRO_DIRECTORY is gedefinieerd. Deze variabele wordt standaard ingesteld op ..\ProgramData\Tekla Structures\<versie>\environments\common\macros.

Naast deze algemene map kunt u een lokale map maken en uw eigen macro's daar opslaan. Als u de lokale macro's wilt gebruiken, moet u behalve de globale map ook de map voor de lokale macro´s voor de variabele XS_MACRO_DIRECTORY opgeven.

Beschikbare macro's in de Model Editor

Macro Beschrijving

AutoConnectSelectedParts

Hiermee kunt u automatisch verbindingen maken zonder het dialoogvenster AutoVerbinding te openen.

AutomaticSplicingTool

Hiermee kunt u lange wapeningsstaven en staafgroepen die de voorraadlengte overschrijden splitsen en verbindingen in gesplitste locaties maken.

ContinuousBeamReinforcement

Hiermee kunt u een doorlopende balk wapenen. Met de macro worden hoofdstaven aan de boven- en onderzijde, beugels, fittingen en extra onder- en bovenstaven gemaakt met systeemcomponenten.

Convert_DSTV2DXF

Hiermee maakt u NC-bestanden in DXF-indeling door DSTV-bestanden naar DXF-bestanden te converteren.

CreateSurfaceView

Hiermee maakt u een automatisch uitgelijnd vlakvenster.

CreateSurfaceView_wEdge

Hiermee maakt u een vlakvenster en lijnt u het werkvlak uit langs de rand die u selecteert.

DesignGroupNumbering

Hiermee kunt u onderdelen op ontwerpgroepen nummeren zodat u de onderdelen in tekeningen en lijsten uit elkaar kunt houden.

DirectoryBrowser

Hiermee kunt u de locatie van de verschillende Tekla Structures -bestanden en -mappen zoeken en wijzigen, en gebruikersinstellingen aanpassen.

RebarClassificator

Hiermee kunt u de wapeningsstaven en wapeningsnetten op hun volgorde van diepte in betonnen platen en wanden classificeren.

RebarSeqNumbering

Hiermee kunt u betonelementspecifieke doorlopende nummers (1, 2, 3…) aan de wapening in het model toewijzen.

RebarSplitAndCoupler

Hiermee kunt u een wapeningsstaafgroep splitsen en koppelmoffen met betrekking tot de richting van de aangewezen punten toevoegen.

UpdateRebarAttributes

Hiermee kunt u de gebruikersattributen (UDA's) van de koppelmoffen en de eindankers beheren die door Koppelmofwapening en ankertools zijn gemaakt.

Beschikbare macro's in de Tekening Editor

Macro Beschrijving

AddSurfaceSymbols

Hiermee kunt u oppervlaktesymbolen in betontekeningen toevoegen.

Kopiëren met offsets (tekeningtools)

Hiermee kunt u lijnen, cirkels, polylijnen, polygonen en rechthoeken kopiëren met offsets gebruiken.

Afwerkingen maken (tekeningtools)

Hiermee verbindt u twee snijdende lijnen door de twee geselecteerde lijnen naar hun snijpunt te verlengen.

Afwerkingen maken (tekeningtools)

Hiermee kunt u afwerkingen tussen twee lijnen maken met de afstand die u opgeeft.

Afbreeklijnen beheren (tekeningtools)

Hiermee kunt u afbreeklijnen maken die in verschillende kleuren met zigzag- of streeppuntlijnen worden weergegeven om aan te geven dat de lijn gedeeltelijk buiten het kader van het aanzicht valt.

Momentverbindingssymbolen maken (tekeningtools)

Hiermee kunt u momentverbindingssymbolen maken om de liggers weer te geven die via buigstijve verbindingen met kolommen worden verbonden.

ExaggerateSelectedDimensions

Hiermee kunt u smalle maatlijnen verbreden om ze beter leesbaar te maken.

RebarLayeringMarker

Hiermee kunt u wapeningsstaaf-layers met verschillende labelstijlen en lijntypen in een tekening markeren.

RebarMeshViewCreator

Hiermee kunt u tekeningaanzichten maken die elk één wapeningsnet bevatten.

RemoveChangeClouds

Hiermee kunt u in één keer vanuit een geopende tekening wijzigingssymbolen voor maatlijnen, wijzigingssymbolen en wijzigingssymbolen voor associatieve opmerkingen verwijderen.

Extensies (.tsep)

U kunt Tekla Structures -extensies downloaden die de bestandsextensie .tsep van Tekla Warehouse hebben en deze extensies in de database Applicaties en componenten importeren. Als u Tekla Structures opnieuw start, worden de geïmporteerde extensies geïnstalleerd en aan de groep Niet-gegroepeerde items in de database toegevoegd. U kunt ze naar een geschikte groep verplaatsen.

Groepen in de database Applicaties en componenten publiceren

U kunt inhoud toevoegen aan een groep die u in de database Applicaties en componenten maakt. U kunt vervolgens de groep publiceren als een databasedefinitiebestand om deze voor andere Tekla Structures -gebruikers beschikbaar te maken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen