2017 Table of Contents

Invoerbestanden (.inp-bestanden)

Laatst bijgewerkt September 24, 2020 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Invoerbestanden (.inp-bestanden)

Invoerbestanden (.inp-bestanden)

Tekla Structures gebruikt invoerbestanden om dialoogvensters te beheren en voor het definiëren hoe componenten werken. Alle invoerbestanden hebben de extensie .inp.

De invoerbestanden die u bijvoorbeeld voor het aanpassen van Tekla Structures kunt gebruiken worden hierna weergegeven.

Bestand

Beschrijving

analysis_design_config.inp

Bevat instellingen voor berekening en toetsing.

fltprops.inp

Bevat materialen en afmetingen van beschikbare strippen.

objects.inp

Wordt gebruikt om gebruikersattributen te beheren.

pop_mark_parts.inp

Bevat instellingen voor centerpunten.

privileges.inp

Wordt gebruikt om toegangsrechten te definiëren.

profitab.inp

Bevat beschikbare parametrische profielen.

rebar_config.inp

Bevat instellingen voor wapeningslabels.

rebar_schedule_config.inp

Bevat interne buigtypen van wapeningsstaven en de toewijzing ervan aan gebiedsspecifieke buigcodes.

De Staafvormmanager is een uitgebreidere manier om buigvormen voor wapeningsstaven te definiëren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen