2017 Table of Contents

Gebruikersattributen in het bestand objects.inp

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Gebruikersattributen in het bestand objects.inp

Gebruikersattributen in het bestand objects.inp

Veel dialoogvensters bevatten gebruikersattributen voor verschillende objecten zoals liggers, kolommen, bouten en tekeningen. Tekla Structures geeft deze velden weer wanneer u in een dialoogvenster op Gebruikersattributen klikt. U kunt de waarden van gebruikersattributen in lijsten en tekeningen gebruiken.

Wanneer u nieuwe gebruikersattributen definieert

De gebruikersattributen worden beheerd in het bestand objects.inp. Als u een nieuw gebruikersattribuut wilt definiëren, maakt u uw eigen bestand objects.inp in de model-, bedrijfs- of projectmap. Na het toevoegen van uw eigen gebruikersattributen moet u het commando Controleer en wijzig de attribuutdefinities uitvoeren om de definities in het model bij te werken.

Wanneer u een nieuw gebruikersattribuut definieert , moet u de definitie van het gebruikersattribuut uniek maken. Dit komt doordat een gebruikersattribuut geen verschillende definities voor verschillende objecttypen zoals liggers en kolommen kan hebben.

De bestanden object.inp worden samengevoegd, zodat gebruikersattributen die in één van de bestanden zijn gedefinieerd, in de gebruikersinterface worden weergegeven. Tekla Structures verwijdert dubbele attributen tijdens het samenvoegen. Als Tekla Structures dezelfde attribuutnaam in verschillende bestanden objects.inp aantreft, wordt het attribuut uit het eerst gelezen bestand objects.inp gebruikt.

Attentie:

Kopieer het bestand objects.inp niet naar de map ..\environments\common\inp\. Het kopiëren van het bestand maakt onnodige duplicaten en latere objects.inp -updates van Tekla Structures kunnen verloren raken.

Tekla Structures leest de bestanden objects.inp uit de volgende mappen en in de deze volgorde:

  1. modelmap

  2. projectmap

  3. bedrijfsmap

  4. systeemmap

  5. inp -map

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen