Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2017 Table of Contents

Opstartsnelkoppelingen met aangepaste initialisaties maken

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Opstartsnelkoppelingen met aangepaste initialisaties maken

Opstartsnelkoppelingen met aangepaste initialisaties maken

U kunt snelkoppelingen gebruiken voor het starten van teklastructures.exe met initialisaties die u hebt aangepast, bijvoorbeeld voor bepaalde gebruikers of projecten. Tijdens de installatie van Tekla Structures worden automatisch snelkoppelingen voor de geselecteerde omgevingen gemaakt.

We raden aan dat alleen de beheerders de aanpassing en de benodigde snelkoppelingen maken. Anders kunnen uw instellingen verschillen van de instellingen die voor uw bedrijf of voor het betreffende project waarvoor u werkt worden gedefinieerd.

  1. Open het bestand user.ini met een standaard teksteditor.
  2. Sla het bestand op met een nieuwe naam, bijvoorbeeld customer.ini of project.ini.
  3. Bewerk het bestand door de vereiste instellingen toe te voegen.
  4. Sla het gewijzigde initialisatiebestand op.
  5. Open het Windows-menu Start en selecteer Alle Programma's > Tekla Structures <versie> .
  6. Klik met de rechtermuisknop op Tekla Structures <versie> en selecteer Kopiëren.
  7. Plak de snelkoppeling op uw bureaublad.
  8. Selecteer de snelkoppeling, klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
  9. Wijzig het Doel van de snelkoppeling door er de vereiste projectinitialisatiegegevens aan toe te voegen.

Voer eerst het pad van de huidige teklastructures.exe in en vervolgens de gewenste parameters. In het volgende voorbeeld is de naam van het aangepaste initialisatiebestand project1.ini.

De aanhalingstekens (") in het pad moeten mogelijke problemen voorkomen als het pad spaties bevat. Als u Tekla Structures in een pad hebt geïnstalleerd dat geen spaties bevat, zijn er zelfs geen problemen als u de aanhalingstekens verwijdert, bijvoorbeeld C:\TeklaStructures\. Als u Tekla Structures in een pad hebt geïnstalleerd dat spaties bevat, zijn de aanhalingstekens nodig, bijvoorbeeld C:\Program Files\Tekla Structures\.

U kunt de volgende parameters in snelkoppelingen gebruiken:

Parameter Beschrijving
-I <ini_file_path>

Het opgegeven .ini -bestand wordt geladen vóór de .ini -omgevingsbestanden. Deze parameter kan meerdere keren worden opgegeven.

Deze parameter kan worden gebruikt om het dialoogvenster Installatie kiezen (het inlogdialoogvenster) te omzeilen.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla
Structures\2016\nt\bin\TeklaStructures.exe" -I
"C:\ProgramData\Tekla
Structures\2016\Environments\usimp\us_roles\engineering\EngBypass.ini"
-i <ini_file_path>

Het opgegeven .ini -bestand gedefinieerde wordt geladen na de .ini bestanden van de rol. Deze parameter kan meerdere keren worden opgegeven.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla
Structures\2016\nt\bin\TeklaStructures.exe" -i
"C:\TeklaStructures\MySettings.ini"
<model_path>

Het opgegeven model wordt na het starten geopend.

Voorbeeld:

 "C:\Program Files\Tekla
Structures\2016\nt\bin\TeklaStructures.exe"
"C:\TeklaStructuresModels\New Engineering model"
-m <macro_file_path>

De opgegeven macro wordt tijdens het opstarten uitgevoerd.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla
Structures\2016\nt\bin\TeklaStructures.exe" -m
"c:\ProgramData\Tekla
Structures\2016\Environments\usimp\macros\modeling\Directory
Browser.cs"

Deze parameters kunnen bijvoorbeeld in combinatie worden gebruikt, automatisch het dialoogvenster Installatie kiezen omzeilen, een model openen en een macro uitvoeren.

"C:\Program Files\Tekla
Structures\2016\nt\bin\TeklaStructures.exe" -I
"C:\ProgramData\Tekla
Structures\2016\Environments\usimp\us_roles\engineering\EngBypass.ini"
"D:\Models\_TS2016\New Engineering model" -m "c:\ProgramData\Tekla
Structures\2016\Environments\usimp\macros\modeling\Directory
Browser.cs"

De instellingen in de bestanden user.ini en option.ini overschrijven de instellingen die in de snelkoppelingen met de parameter -i <initialization_file> zijn gedefinieerd.

De maximale lengte van een snelkoppeling is 256 tekens. Als u problemen met de lengte hebt, kunt u alle andere benodigde initialisatiebestanden aanroepen vanuit uw aangepaste initialisatiebestand in plaats van deze toe te voegen aan de snelkoppeling.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen