Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Templates

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Templates

Templates

Templates zijn omschrijvingen van formulieren en tabellen die in Tekla Structures kunnen worden toegevoegd. Templates zijn grafisch of tekstueel. Grafische templates worden bijvoorbeeld in tekeningopmaken als tabellen, tekstblokken en tekeningkoppen ingevoegd. Tekstuele templates worden gebruikt voor het maken van lijsten. De inhoud van de templatevelden wordt tijdens uitvoeringstijd door Tekla Structures ingevuld.

Tekla Structures wordt geleverd met een groot aantal standaardtemplates. Met de Template Editor kunt u bestaande templates wijzigen of nieuwe templates maken. Grafische templates hebben de bestandsextensie .tpl. Tekstuele templates hebben de bestandsextensie .rpt.

De kant-en-klare templates in de standaardomgeving worden in de volgende mappen opgeslagen:

Tekstuele templates: ...\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\default\system

Grafische templates: ...\ProgramData\Tekla Structures\<version>\environments\default\template

Voorbeelden

Voorbeeld van een titelblok:

Voorbeeld van een informatielijst:

Voorbeeld van een onderdelenlijst:

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van templates Template Editor Gebruikershandleiding of open de Help van de Template Editor door op Help > Inhoud te klikken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen