Wapening in templates

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Wapening in templates

Wapening in templates

Soms moet u buigtypen voor wapeningsstaven lokaliseren of templates voor buigschema´s van wapeningsstaven maken.

Wapeningtemplates

Opmerking:

Als u de in code vastgelegde buigvormen wilt aanpassen of nieuwe buigvormen wilt definiëren, gebruikt u de Staafvormendatabase. Zie Buigvormen voor wapeningsstaven in de Staafvormmanager definiëren.

U kunt maten, buighoeken en buigtypen van wapeningsstaven weergeven in tekeningen en lijsten door wapeningsspecifieke attributen op te nemen in uw templatevelden zoals DIM_A , ANG_S , SHAPE en SHAPE_INTERNAL.Zie de Help van de Template Editor (TpldEd) voor meer informatie over het maken van templates.

Maatlijnen toewijzen

Met het bestand rebar_schedule_config.inp in de map ..\ProgramData\Tekla Structures\<versie>\environments\<environment>\system kunt u toewijzen.

  • Interne maten en hoeken van wapeningsstaven van Tekla Structures met specifieke template-attributen
  • Interne wapeningsstaafbuigtypen van Tekla Structures met specifieke buigtypen

Deze toewijzingen zijn standaard omgevingsspecifiek.U kunt ze aanpassen aan uw bedrijfs- of projectbehoeften.

U kunt vergelijkingen, functies en if -instructies gebruiken voor het berekenen van maten en hoeken die u wilt weergeven.

Gebruik een willekeurige standaardteksteditor (bijvoorbeeld Microsoft Kladblok) om het bestand rebar_schedule_config.inp te bewerken.

Voorbeelden

In het volgende voorbeeld van het bestand rebar_schedule_config.inp wordt het interne buigtype 5_1 aan buigtypecode E toegewezen en de afmetingen van staanders en buighoeken aan specifieke template-attributen.

rebar_schedule_config.inp

Bij deze toewijzing wordt het interne buigtype 6_2 XY en de template-attributen DIM_B en DIM_C geven de horizontale en verticale afmetingen van de tweede staander D2 en DIM_E en DIM_F de horizontale en verticale afmetingen van de vierde staander D4.

rebar_schedule_config.inp

In het volgende voorbeeld wordt het interne buigtype 4 aan buigtypecode A toegewezen als de afmetingen D1 en D3 hetzelfde zijn.Anders wordt 4 aan B toegewezen.

rebar_schedule_config.inp

Als Tekla Structures een buigvorm van een wapeningsstaaf niet herkent, wordt het interne buigtype UNKNOWN gebruikt.In het bestand rebar_schedule_config.inp kunt u ook definiëren hoe onbekende buigtypen in tekeningen en lijsten verschijnen.U kunt bijvoorbeeld gewoon de buigtypecode ??? gebruiken en alle staanderafmetingen en buighoeken in een lijst opnemen.

rebar_schedule_config.inp

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen