Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Las eigenschappen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Las eigenschappen

Las eigenschappen

In het dialoogvenster Las eigenschappen kunt u de eigenschappen van een las weergeven en wijzigen. De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Opmerking:

Sommige eigenschappen worden alleen weergegeven in lijsten en niet in tekeningen.

Optie

Beschrijving

Prefix

De prefix voor de lasgrootte. Deze wordt weergegeven in tekeningen, maar alleen als de lasgrootte ook is gedefinieerd.

De standaard ISO 2553-prefixen zijn:

 • a - Lasdikte van ontwerp

 • s - Verzonken lasdikte

 • z - Beenlengte

Als het laatste teken van de prefix s is, maakt Tekla Structures het solid lasobject volgens de afbeelding aan de rechterkant, zodat a gelijk is aan de lasgrootte.

Grootte

De grootte van de las.

Als u een lasgrootte van nul of een negatieve lasgrootte invoert, wordt de las in Tekla Structures gemaakt, maar wordt in tekeningen niet weergegeven.

Type

Zie Lijst met lastypen.

Hoek

De hoek van de lasvoorbewerking, afschuining of groef.

Voer een positieve waarde in voor afgeschuinde lassen en groeflassen.

Tekla Structures geeft de hoek aan tussen het symbool voor het lastype en het symbool voor de contour van het vultype.

Contour

Voor het contour van een las hebt u de keuze uit de volgende opties:

 • Geen

 • Uitlijnen

 • Bol

 • Hol

De instelling heeft geen invloed op solid lasobjecten

Afwerking

Tekla Structures geeft het afwerkingssymbool weer boven het symbool voor het lastype in tekeningen. De opties zijn:

 • G (Grind: Slijpen)

 • M (Machine)

 • C (Chip)

 • (Afgewerkt lasoppervlak)

 • (Vloeiend lasoppervlak)

De instelling heeft geen invloed op solid lasobjecten

Vooropening

De dikte van de vooropening is de hoogte van het smalste onderdeel in de lasopening.

Waarden voor vooropeningen worden niet in tekeningen weergegeven, maar u kunt het template-attribuut WELD_ROOT_FACE_THICKNESS gebruiken in lijsten om de maatlijnen van de vooropening in de laslijst te tonen.

Effectieve lashoogte

De lasgrootte die wordt gebruikt in de berekening van de lassterkte.

Lasopening

De ruimte tussen de gelaste onderdelen.

Voer een positieve waarde in voor vierkante-groeflassen.

Rand/Rondom

Geeft aan of slechts één rand of de hele omtrek van een vlak moet worden gelast.

Rand :

Rondom :

Werkplaats/Montage

Geeft aan waar de las moet worden gemaakt. Deze instelling is van invloed op merken en tekeningen.

Werkplaats :

Montage :

Positie

Definieert de positie van een las die relatief is ten opzichte van het werkvlak. Het type en de positie van de onderdelen die moeten worden gelast, zijn van invloed op de positie van de las.

De opties voor de lasposities zijn:

 • + x

 • - x

 • + y

 • - y

 • + z

 • - z

In de meeste gevallen maakt Tekla Structures de las op de voorkant of aan de zijde van het onderdeel in de geselecteerde richting (x, y of z). De volgende factoren zijn mogelijk ook van invloed op de positie van de las:

 • loodrechtheid van de onderdeelrand in de geselecteerde richting (x, y of z)

 • lengte van de onderdeelrand

 • afstand van de onderdeelrand in de geselecteerde richting (x, y of z)

De volgende afbeelding toont lassen op verschillende posities:

Verbind onderdeel/merk

Zie Lassen gebruiken om merken te maken.

Plaatsing

Hiermee definieert u hoe de las wordt geplaatst ten opzichte van de onderdelen van het merk.

De opties zijn:

 • Auto

  De plaatsing van lassen wordt aangepast aan de typerende situatie van het lastype.

  Vierkante-, V- en U-groeflassen bevinden zich in het midden van de hoofd- en aansluitende onderdelen. Afgeschuinde en J-groeflassen bevinden zich aan de kant van het aansluitend onderdeel.

  Dit is de standaardinstelling.

 • Hoofdonderdeel

  De las bevindt zich volledig aan de kant van het hoofdonderdeel.

  Heeft geen invloed op V- of U-groeflassen.

 • Aansluitend onderdeel

  De las bevindt zich volledig aan de kant van het aansluitend onderdeel.

  Heeft geen invloed op V- of U-groeflassen.

Voorbewerking

Definieert welke eventuele merkonderdelen automatisch worden voorbewerkt voor lassen.

De opties zijn:

 • Geen

  Onderdelen worden niet voorbewerkt voor lassen.

  Dit is de standaardinstelling.

 • Auto

  Onderdelen worden voorbewerkt voor lassen volgens het lastype.

 • Hoofdonderdeel

  Het hoofdonderdeel wordt voorbewerkt voor lassen.

 • Aangelast onderdeel

  Het aangelaste onderdeel wordt voorbewerkt voor lassen.

Gebruikersattributen

Zie Gebruikersattributen.

Vorm

De vorm van de las kan zijn:

 • (regulier, doorlopende las)

 • (onderbroken las)

 • (zigzaggend, onderbroken las)

Aantal verhogingen

Het aantal verhogingen in een onderbroken las.

Alleen gebruiken met de ISO-standaard.

Lengte

Definieert de waarde voor de lengte die in het laslabel wordt weergegeven.

Definieert voor onderbroken lassen de lengte van een verhoging.

Heeft geen invloed op ononderbroken solide lasobjecten.

Steek

Als de variabele XS_AISC_WELD_MARK op TRUE is ingesteld, is dit de HOH-afstand van de lasverhogingen in een onderbroken las.

Als de variabele XS_AISC_WELD_MARK op FALSE is ingesteld, is dit de afstand tussen de lasverhogingen in een onderbroken las.

Tekla Structures gebruikt standaard het teken om de laslengte en de steek te scheiden, bijvoorbeeld 50–100.Als u het scheidingsteken bijvoorbeeld in @ wilt wijzigen, stelt u de variabele XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR in op @.

NDT-inspectieniveau

Definieert het niveau voor het niet-destructief testen en de inspectie.

Classificatie van elektrode

Bepaalt de classificatie van de laselektrode.

Sterkte van elektrode

Bepaalt de sterkte van elektrode.

Coëfficiënt van de elektrode

Bepaalt de coëfficiënt van de elektrode.

Type lasproces

Bepaalt het type proces.

Referentie tekst

Extra informatie die wordt weergegeven in het lassymbool, bijvoorbeeld informatie over de lasspecificatie of het lasproces.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen