Screenshot instellingen

Toegevoegd March 23, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

Screenshot instellingen

Screenshot instellingen

In het dialoogvenster Screenshot kunt u de instellingen voor screenshots weergeven en wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar in modelvensters en tekeningen.

Optie

Beschrijving

Vensternaam

Hiermee geeft u de naam weer van het geselecteerde venster.

Venster

De vensterinhoud en de vensterranden in het screenshot opnemen.

Niet beschikbaar in modelvensters.

Venster zonder randen

Alleen de vensterinhoud in het screenshot opnemen.

Niet beschikbaar in modelvensters.

Gerenderd aanzicht

Voor screenshots van modelvensters met een hoge resolutie.Met de knop Opties opent u het dialoogvenster Screenshot opties.

Niet beschikbaar in tekeningen.

Op klembord plaatsen

Het screenshot op het klembord plaatsen.

Niet beschikbaar in tekeningen.

Print naar bestand

Het screenshot in een bestand opslaan.

De volgende screenshotopties zijn alleen beschikbaar in modelvensters:

Optie

Beschrijving

Uiteindelijke breedte

De breedte van het screenshot.

De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Uiteindelijke hoogte

De hoogte van het screenshot.

De eenheden hangen af van de instellingen in Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

DPI

De pixeldichtheid (DPI) van het screenshot.

Er zijn grenzen aan de pixeldichtheid. U kunt de DPI wijzigen met een grafische editor.

Witte achtergrond

Gebruikt een witte achtergrond.

Vloeiende lijnen

Gebruikt vloeiende lijnen om scherpe randen minder scherp te maken.

Lijndikte

Hiermee stelt u de lijndikte in.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen